1758 – 
1837

Fredric Ludwig Rung

Fredric Ludvig föddes den 20 juli 1758 i Stockholm, son till gördelmakaråldermannen Fredrik Rung och Anna Sophia Weser. Det troliga är att Rungs tidiga utbildning skedde i faderns verkstad och i de verkstäder, ledda av inkallade fransmän, som var knutna till Slottsbygget. Vid 21 års ålder, 1779, ansökte han med faderns hjälp om fullmakt som hovciselör. Ansökan stöddes även av den namnkunnige arkitekten och formgivaren Jean Eric Rehn som intygade Rungs goda kunskaper i ritning, modellering, ciselering och bronsering men att dessa behövde kompletteras med utlandsstudier. Fredric Ludvig Rung fick 1779 sin utnämning till hovciselör och kom därefter att studera sex år utomlands i olika verkstäder. Först gick resan till Tyskland och Holland och därefter till Frankrike. Han skrev själv under sin Parisvistelse att han ”med tillträde och tillfälle att hos den förnämste konstnären i denna genre, oavbrutet i 3ne års tid fullfölja mina kunskaper”. Det framgår inte var Rung studerade men stilen på hans egna arbeten är besläktad med de som stammar från Pierre Gouthières verkstad. Rung återkom till Sverige via England 1787. Då var arbetet med att inreda Hagapaviljongen i full gång och han fick beställningar av Gustav III. Rung hade ett nära samarbete med Louis Masreliez, en av tidens viktigaste formgivare. Masreliez ledde från 1785 inredningsarbetet i de kungliga slotten, där Gustav III:s Hagapaviljong hör till hans främsta verk och den gustavianska stilens höjdpunkter. Rung var vidare aktieägare och engagerad i Älvdalens porfyrverk, och med sin enastående konstnärliga förmåga och utsökta ciseleringsteknik var han den främste att förse porfyrindustrin med brännförgyllda monteringar. I december 1800 gifte sig Rung med Sofia Ulrika Pfeffer, med vilken han fick fem döttrar. År 1803 förärades Rung professors namn, heder och värdighet.
Fler artister
no-image4

Artist

Henrik Sten

1730 –
1797
231222_0032

Artist

Anders Lundelius

1747 –
1823
no-image4

Artist

François Rémond

1747 –
1812
no-image4

Artist

Christian Meyer

1750 –
1807
no-image4

Artist

Carl-Henric Brolin

1765 –
1832
00003349_Koenigliche Eisengiesserei

Artist

Kungliga Preussiska Gjuteriet

1804 –
Daniël_Marot_(1661-1752)

Artist

Daniel Marot

1661 –
1752
Jean_Bérain_père_par_Claude_Duflos

Artist

Jean Berain the elder

1637 –
1711
no-image4

Artist

William Parker

ChateletLePrieur

Artist

Jean-Louis Prieur

1732 –
1795
Bonaparte_en_Egypte

Artist

Retour d’Egypte

1798 –
1801
Robespierre

Artist

Direktoratet

1795 –
1799
111344203_o

Artist

Antoine-Philippe Pajot

1730 –
1781
André-Antoine_Ravrio

Artist

André-Antoiné Ravrio

1759 –
1814
no-image4

Artist

Alexandre Guérin

Per_Ljung_x_CF_Lindberg

Artist

Pehr Ljung

1743 –
1819
ehrenstral

Artist

David Klöcker Ehrenstrahl

1628 –
1698
Francesco Righetti

Artist

Francesco Righetti

1749 –
1819
no-image4

Artist

Lorentz Nordin

1708 –
1786
_DSC5909

Artist

Pierre Gouthière

1732 –
1813
no-image4

Artist

Werner & Mieth

1794
no-image4

Artist

Johann Fischer

1820
no-image4

Artist

Erik Öhrmark

1747 –
1813
Burchard_Precht

Artist

Burchardt Precht

1651 –
1738
no-image4

Artist

Charles-Guillaume Manière

1778 –
1812
no-image4

Artist

Carl Ludvig Mangeot

1777 –
1846
no-image4

Artist

Reinhold Fredric Lindroth

no-image4

Artist

Christopher Tietze

1727 –
1791
Boulle-A-Portrait-Of-Boulle

Artist

André-Charles Boulle

1642 –
1732
Jean-Démosthène Dugourc 1749-1825

Artist

Jean-Démosthène Dugourc

1749 –
1825
no-image4

Artist

Louis Cresson

1706 –
1761
no-image4

Artist

William och Mary eran

1688 –
1702
no-image4

Artist

Nicolaes Millich

1629 –
1699
no-image4

Artist

Ephraim Ståhl

1768 –
1820
380px-Carl_Adolph_Grevesmühl

Artist

Carl Adolph Grevesmühl

1744 –
1827
fr

Artist

Fredric Ludwig Rung

1758 –
1837
Rossi

Artist

Carlo di Giovanni Rossi

1775 –
1849
no-image4

Artist

Friederich Bergenfeldt

1760 –
1814
Älvdalens porfyrverk

Artist

Älvdalens porfyrverk

no-image4

Artist

Pierre-Francois Feuchére

1737 –
1823
no-image4

Artist

Jaques-Antoine Courbin

carl

Artist

Carl Hårleman

1700 –
1753
Meyers_konstgjuteri,_utomhusgjutning

Artist

Det Meyerska styckgjuteriet

no-image4

Artist

Johan Åkerblad

1728 –
1799
no-image4

Artist

Johann Zech

Pierre-Philippe Thomire 1751 - 1843

Artist

Pierre-Philippe Thomire

1751 –
1843
no-image4

Artist

Johan Neijber

1740 –
1795
DSC5950

Artist

Claude Galle

1759 –
1815
jean

Artist

Jean Baptiste Masreliez

1753 –
1801